Pias Tal och vokal

Jag heter Pia Svanberg och är född i Malmö. 1985 tog jag logopedexamen på Karolinska institutet i Stockholm. Under 15 år arbetade jag som primärvårdslogoped i Vetlanda, där jag även bildade familj.

Musik och sång har alltid varit en stor del av mitt liv och på Brunnsviks folkhögskola i Motala utbildade jag mig till musikpedagog.

När jag sen flyttade hem till Skåne igen ville jag kombinera dessa utbildningar och startade Pias tal och vokal. Förutom mitt privata företag har jag en anställning som logoped på en språkförskola, där vi arbetar med barn med kommunikationsproblem.

Drömmen om en egen jazzgrupp förverkligades genom bildandet av Pijazz kvintett 2004.